Мисия за устойчиво бъдеще

ИНТРАЛОТ постоянно допринася за развитието на нашите местни общности чрез трансфер на технологии и ноу-хау. Ние също така предлагаме възможности за работа в безопасна и приятна среда и осигуряваме специализирано обучение на служителите по места и мрежата за продажби. Освен това, ние подкрепяме социалните и образователни програми, спонсорираме инициативи за усъвършенстване и се фокусираме върху опазването на културното наследство на нашите общности и върху повишаването на качеството им на живот.

Корпоративно управление и съответствие

ИНТРАЛОТ е приело правила и процедури – Кодекса ни за корпоративно управление и Кодекс за поведение, които гарантират почтеност, сигурност и прозрачност във всички наши бизнес практики. Ние също така поддържаме строги етични стандарти в отношенията си с всички заинтересовани страни и спазваме изцяло регулаторната рамка и насоките на индустрията във всички наши сфери на правомощия.

Устойчивост на околната среда

ИНТРАЛОТ е внедрил в дружеството система за мониторинг на нашите екологични показатели, а освен това редовно се ангажира със зелени инициативи, които са от значение за нашата дейност и имат положително въздействие върху нашите местни общности. Като отговорен глобален корпоративен гражданин, ИНТРАЛОТ е активен член на Глобалния договор на ООН и подкрепя регионалните мрежи за КСО. Нашият годишен доклад за устойчивост отговаря на строгите стандарти GRI-4 и ние сме постигнали най-високото ниво на сертификация за отговорни хазартни игри от Световната асоциация на лотариите.
Мотивирани от опит и страст да изграждане бъдещето на хазартните игри
Гъвкави, надеждни и сигурни игрални решения и системи
Отговорни хазартни игри за устойчив растеж
Растеж с партньори в един свят на безкрайни възможности

движени от опит и страст
за формиране на бъдещето в игрите

гъвкави, надеждни, защитени
решения и системи

Отговорни игри
за устойчив растеж

нараства с партньори
в свят на безкрайни възможности